Cục hải quanMã cụcTên chi cụcTên chi cục viết tắtMã chi cụcTên độiMã độiGhi chú
1Nghệ An29ZZChi cục HQ VinhVINHNA29PFChi cục HQ Vinh00
2Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cha LoCHALOQB31BBChi cục HQ CK Cha Lo00
3Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cà RoòngCAROONGQB31BFChi cục HQ CK Cà Roòng00
4Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaCHONLAQB31CDChi cục HQ CK Cảng Hòn La00Hiệu lực từ 17/03/2017
5Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaCHONLAQB31CDĐội Nghiệp vụ Cảng Hòn La01
6Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaCHONLAQB31CDĐội Nghiệp vụ Đồng Hới02
7Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaCHONLAQB31CDĐội Nghiệp vụ Cảng Gianh03
8Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaCHONLAHLQB31D1Đội Nghiệp vụ Cảng Hòn La00Ngừng tiếp nhận tờ khai từ 17/03
9Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaDHOIHLQB31D2Đội Nghiệp vụ Đồng Hới00
10Quảng Bình31ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn LaCGIANHHLQB31D3Đội Nghiệp vụ Cảng Gianh00
11Quảng Nam60ZZChi cục HQ CK Nam GiangNAMGIANGQN60BDChi cục HQ CK Nam Giang00
12Quảng Nam60ZZChi cục HQ KCN Điện Nam - Điện NgọcDNAMDNGCQN60C1Đội Nghiệp vụ00
13Quảng Nam60ZZChi cục HQ KCN Điện Nam - Điện NgọcDNAMDNGCQN60C2Đội Tây Giang00
14Quảng Nam60ZZChi cục HQ CK Cảng Kỳ HàKYHAQN60CBChi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà00
15Quảng Ngãi60ZZChi cục HQ CK Cảng Dung QuấtCDQUATQN35CBChi cục HQ CK Cảng Dung Quất00
16Quảng Ngãi60ZZChi cục HQ các KCN Quảng NgãiKCNQN35NCChi cục HQ các KCN Quảng Ngãi00
17Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Móng CáiBLUANMCQN20B1HQ Cửa khẩu Bắc Luân00Ngừng tiếp nhận tờ khai từ 30/04/2018
18Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Móng CáiKLONGMCQN20B2HQ Cửa khẩu Ka Long00Ngừng tiếp nhận tờ khai từ 30/04/2018
19Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Móng CáiMONGCAIQN20BBChi cục Hải quan Cửa Khẩu Móng Cái00Hiệu lực từ 30/04/2018
20Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Móng CáiICDTHDAT20B3Đội nghiệp vụ ICD Thành Đạt00Ngừng tiếp nhận tờ khai từ 30/04/2018
21Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Hoành MôHOANHMOQN20BCChi cục HQ CK Hoành Mô00
22Quảng Ninh20ZZChi cục HQ Bắc Phong SinhPSINHQN20BDChi cục HQ Bắc Phong Sinh00
23Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Cảng Cái LânCAILANQN20CDChi cục HQ CK Cảng Cái Lân00Ngừng tiếp nhận tờ khai từ 01/12/2019
24Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Cảng Vạn GiaVANGIAQN20CEChi cục HQ CK Cảng Vạn Gia00
25Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Cảng Hòn GaiHONGAIQN20CFChi cục HQ CK Cảng Hòn Gai00
26Quảng Ninh20ZZChi cục HQ CK Cảng Cẩm PhảCAMPHAQN20CGChi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả00
27Quảng Trị32ZZChi cục HQ CK Lao BảoLAOBAOQT32BBĐội Nghiệp vụ -Tổng hợp00
28Quảng Trị32ZZChi cục HQ CK La LayLALAYQT32BCChi cục HQ CK La Lay00
29Quảng Trị32ZZChi cục HQ Khu thương mại Lao BảoKTMAILBQT32BDĐội Nghiệp vụ -Tổng hợp00
30Quảng Trị32ZZChi cục HQ CK Cảng Cửa ViệtCCUAVIETQT32CDChi cục HQ CK Cảng Cửa Việt00
31Quảng Trị32ZZĐội Kiẻm soát HQ Quảng TrịKSOATHQQT32VGĐội Kiẻm soát HQ Quảng Trị00
32Tây Ninh45ZZChi cục HQ CK Mộc BàiDNVMBAITN45B1Đội Nghiệp vụ00
33Tây Ninh45ZZChi cục HQ CK Mộc BàiKTMCNMBTN45B2Đội Quản lý Khu TM - CN Mộc Bài00
34Tây Ninh45ZZChi cục HQ CK Phước TânPHUOCTANTN45BDChi cục HQ CK Phước Tân00
35Tây Ninh45ZZChi cục HQ CK Kà TumKATUMTN45BEChi cục HQ CK Kà Tum00
36Tây Ninh45ZZChi cục HQ CK Xa MátDNVXAMATTN45C1Đội Nghiệp vụ00
37Tây Ninh45ZZChi cục HQ CK Xa MátDCRXAMATTN45C2Đội thủ tục Hải quan Chàng Riệc00
38Tây Ninh45ZZChi cục HQ KCN Trảng BàngDNVTBANGTN45F1Đội Nghiệp vụ00
39Tây Ninh45ZZChi cục HQ KCN Trảng BàngPDONGTBTN45F2Đội TTHQ KCN Phước Đông00
40Thanh Hóa27ZZChi cục HQ CK Quốc tế Na MèoDNVNMEOTH27B1Chi cục HQ CK Quốc tế Na Mèo00
41Thanh Hóa27ZZChi cục HQ CK Quốc tế Na MèoDTTNMEOTH27B2Đội TTHQ CK Tén Tằn00
42Thanh Hóa27ZZChi cục HQ CK Cảng Thanh HóaCTHANHHOA27F1Chi cục HQ CK Cảng Thanh Hóa00
43Thanh Hóa27ZZChi cục HQ CK Cảng Nghi SơnCNGSONTH27F2Chi cục HQ CK Cảng Nghi Sơn00
44Thanh Hóa27ZZChi cục HQ Quản lý các KCN Hà NamHANAMTH27NJChi cục HQ Quản lý các KCN Hà Nam00Dừng tiếp nhận tờ khai từ 01/09/2016
45Thanh Hóa27ZZChi cục HQ Ninh BìnhNINHBINHTH27PCĐội Nghiêp vụ00Dừng tiếp nhận tờ khai từ 01/09/2016
46Thanh Hóa27ZZChi cục HQ Ninh BìnhNINHBINHTH27PCHQ cảng Ninh Phúc02Dừng tiếp nhận tờ khai từ 01/09/2016
47Thanh Hóa27ZZChi cục HQ Nam ĐịnhNAMDINHTH27PEChi cục HQ Nam Định00Dừng tiếp nhận tờ khai từ 01/09/2016
48Hà Nam Ninh28ZZChi cục HQ Hà NamCCHQHANAM28NJChi cục HQ Hà Nam00Hiệu lực từ 01/09/2016
49Hà Nam Ninh28ZZChi cục HQ Ninh BìnhCCHQNBINH28PCChi cục HQ Ninh Bình00Hiệu lực từ 01/09/2016
50Hà Nam Ninh28ZZChi cục HQ Ninh BìnhCCHQNBINH28PCHQ cảng Ninh Phúc02Hiệu lực từ 01/09/2016
51Hà Nam Ninh28ZZChi cục HQ Nam ĐịnhCCHQNDINH28PEChi cục HQ Nam Định00Hiệu lực từ 01/09/2016
52Thừa Thiên - Huế33ZZChi cục HQ CK A ĐớtADOTTTH33BAĐội Nghiệp vụ - Chi cục HQ CK A Đớt00
53Thừa Thiên - Huế33ZZChi cục HQ CK A ĐớtADOTTTH33BAĐội Nghiệp vụ Hồng Vân01
54Thừa Thiên - Huế33ZZChi cục HQ CK Cảng Thuận AnCTANTTH33CCChi cục HQ CK Cảng Thuận An00
55Thừa Thiên - Huế33ZZChi cục HQ CK Cảng Chân MâyCCMAYTTH33CFChi cục HQ CK Cảng Chân Mây00
56Thừa Thiên - Huế33ZZChi cục HQ Thủy AnTHUYANTTH33PDChi cục HQ Thủy An02
57TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSĐội Thủ tục hàng hóa XNK 101
58TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSĐội Thủ tục hàng hóa XNK 202
59TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSĐội Thủ tục hàng hóa XNK 303
60TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSĐội Thủ tục hàng hóa XNK 404
61TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội DHLA1Khai báo hàng PMD
62TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội FEDEXA2Khai báo hàng PMD
63TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội UPSA3Khai báo hàng PMD
64TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội TNTA4Khai báo hàng PMD
65TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội EMSA5Khai báo hàng PMD
66TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội THANTOCA6Khai báo hàng PMD
67TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội KERRYA7Khai báo hàng PMD
68TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội HOPNHATA8Khai báo hàng PMD
69TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Chuyển phát nhanhCPNHANHHCM02DSChi cục HQ CPN - Đội SCEA9Khai báo hàng PMD
70TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Hiệp PhướcCHPHUOCHCM02CVĐội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu01
71TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Hiệp PhướcCHPHUOCHCM02CVĐội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu02
72TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV ICSGONKVI02CIĐội thủ tục hàng hóa Nhập khẩu01
73TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV ICSGONKVI02CIĐội thủ tục hàng hóa Xuất khẩu02
74TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV ICSGONKVI02CIĐội Giám sát03
75TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IICSGONKVII02CCĐội thủ tục hàng hóa XNK01
76TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IICSGONKVII02CCĐội Giám sát02
77TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IIICBNSGKVIII02H1Đội Thủ tục hàng hóa XNK 1 (cảng Bến Nghé)00
78TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IIIGSXDKVIII02H2Đội thủ tục và Giám sát Xăng dầu (kho Xăng dầu)00
79TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IIICVICTKVIII02H3Đội Thủ tục hàng hóa XNK 2 (cảng VICT)00
80TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IVCCSGKVIV02IKĐội Thủ tục hàng hóa Nhập khẩu01
81TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IVCCSGKVIV02IKĐội Thủ tục hàng hóa Xuất khẩu02
82TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn NhấtCCHQCKTSN02B1Đội Thủ tục hàng hóa XNK – TCS00
83TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn NhấtSCSCTSNHCM02B4Đội Thủ tục hàng hóa XNK – SCSC00Dừng tiếp nhận tờ khai từ 23/12/2014
84TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ CK Tân CảngCTCANGHCM02CXĐội Thủ tục hàng hóa XNK00Dừng tiếp nhận tờ khai từ 01/07/2017
85TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ KCX Linh TrungLTILTHCM02F1Đội Nghiệp vụ 1 (Linh Trung)00
86TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ KCX Linh TrungLTILTHCM02F1Đội Giám sát01
87TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ KCX Linh TrungLTIILTHCM02F2Đội Nghiệp vụ 2 (Linh Trung 2)00
88TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Khu Công nghệ caoCCCNCHCM02F3Đội thủ tục HQ đối với hàng hóa XNK tại Khu công nghệ cao00Tiếp nhận xử lý từ HQ Linh Trung từ 01/07/2017
89TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Khu Công nghệ caoCCCNCHCM02F3Đội Giám sát01Thay đổi tên theo quyết định 1457/QĐ-BTC
90TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Khu Công nghệ caoCCCNCHCM02F3Đội thủ tục hàng hóa XNK02
91TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ KCX Tân ThuậnTTHUANHCM02XEĐội thủ tục hàng hóa XNK00
92TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Quản lý hàng đầu tưCCHQDTHCM02PGĐội Thủ tục hàng Đầu tư và Kinh doanh01
93TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Quản lý hàng đầu tưCCHQDTHCM02PGĐội Thủ tục hàng Sản xuất xuất khẩu và Gia công02
94TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Quản lý hàng gia côngCCHQGCHCM02PJĐội Thủ tục hàng Gia công01
95TP Hồ Chí Minh02ZZChi cục HQ Quản lý hàng gia côngCCHQGCHCM02PJĐội Thủ tục Hàng sản xuất xuất khẩu02