Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 14/06/2024

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 HÀ DƯƠNG 18 VIET NAM 77.96 1208 2432 0 14/06/2024 15:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
2 THE WORLD BAHAMAS 196.35 43188 4558 7.05 14/06/2024 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng PHÙNG TẤN SÁU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SÔNG HÀN,XUÂN THIỀU,MỸ KHÊ VITACO ĐÀ NẴNG / NGUYỄN QUANG HIẾU
3 SITC SHANGHAI HONGKONG 171.99 17119 21355 8 14/06/2024 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM TẤN DŨNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,XUÂN THIỀU,ĐA PHƯỚC SITC VIETNAM
4 HÙNG KHÁNH 86 VIET NAM 79.1 1436 3219 0 14/06/2024 10:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
5 VINAFCO 26 VIET NAM 121.35 6362 7225 0 14/06/2024 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,MỸ KHÊ Công ty CP Vận tải biển VINAFCO
6 PHÚC NAM 24 VIET NAM 28.71 156 0 0 14/06/2024 03:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
7 PHÚC NAM 54 VIET NAM 33.25 200 188.38 0 14/06/2024 03:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
8 PHÚC NAM 18 VIET NAM 54.4 501 802.7 0 14/06/2024 03:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
9 HẢI NAM 68 VIET NAM 79.8 1599 3038 5.8 14/06/2024 02:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Luồng Đà Nẵng PTSC DA NANG
10 HAIAN BETA VIET NAM 171.9 18852 24365.5 0 14/06/2024 00:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng HOÀNG VIỆT -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV ĐA PHƯỚC,SÔNG HÀN Công ty TNHH Vận Tải Container Hải An

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 SITC SHANGHAI HONGKONG 171.99 17119 21355 8 14/06/2024 22:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM TẤN DŨNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,ĐA PHƯỚC SITC VIETNAM
2 HÙNG KHÁNH 86 VIET NAM 79.1 1436 3219 0 14/06/2024 22:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
3 TAM BẠC 69 VIET NAM 69.86 1108 1951.4 0 14/06/2024 19:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân (XMHV), Xi Măng Hải Vân Luồng Đà Nẵng
4 VINAFCO 26 VIET NAM 121.35 6362 7225 0 14/06/2024 19:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV THU BỒN,XUÂN THIỀU Công ty CP Vận tải biển VINAFCO
5 HÀ DƯƠNG 06 VIET NAM 76.86 1159 2336 0 14/06/2024 13:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng
6 MẠNH ĐỨC 68 VIET NAM 79.98 1689 3655 0 14/06/2024 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b) Luồng Đà Nẵng
7 Hải Hà 558 VIET NAM 78.63 1573 2828.7 0 14/06/2024 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng LÊ TRẦN KHÁNH HIỆP -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV PTSC DA NANG
8 VIỆT HÒA 68 VIET NAM 79.98 1855 3833 0 14/06/2024 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) Luồng Đà Nẵng
9 EVER CLEAR PANAMA 171.9 18658 22383 9.3 14/06/2024 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV ĐA PHƯỚC,XUÂN THIỀU CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
10 HAIAN BETA VIET NAM 171.9 18852 24365.5 0 14/06/2024 08:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng NGUYỄN NHƯ HÁN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,SÔNG HÀN Công ty TNHH Vận Tải Container Hải An
11 HONO SMILE PHILIPPINES 119.9 9943 13572 0 14/06/2024 07:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép hạ lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1a) Luồng Đà Nẵng NGUYỄN NHƯ HÁN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,THU BỒN CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
12 LT BERYL SINGAPORE 99.9 4175 4434.2 4.2 14/06/2024 06:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Chuyên dùng của Công ty Xăng dầu khu vực V (XDTQ), Cảng Thọ Quang Luồng Đà Nẵng LÊ VĂN HÒA -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV THU BỒN,MỸ KHÊ Công ty TNHH Đại lý tàu biển SEABORNE

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 HẢI NAM 68 VIET NAM 79.8 1599 3038 5.8 14/06/2024 07:00 Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Bến cảng PV Oil Miền Trung - Liên Chiểu (PVOil), Phao PV.OIL (PTSC) Luồng Đà Nẵng BÙI HỮU HIẾU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV PTSC DA NANG
2 PHÚC HƯNG 26 VIET NAM 72.65 1016 1908 0 14/06/2024 07:15 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Hải Sơn (X50), X50