cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 08/12/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:00 VW PEACE5.5097.619423HC45,47LHHOANG DIEUHONG KONGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
00:30 HAI FENG HAI KOU7.80145.1212628SK,DV9LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
00:30 TAN CANG FOUNDATION6.10112.517040689,BD2LHCANG 128VUNG ANGCN CTY CP VTB TAN CANG
00:30 HECAN7.4014512548HA17,19LHVIP GREEN PORTCHINACTY CO PHAN HANG HAI MACS
00:30 FORTUNE NAVIGATOR7.30119.108649.20SK,STLHDINH VUCHINASITC VIETNAM
00:30 EUROPEAN HIGHWAY8179.9915075K1,HC43LHTAN VUPHILIPPINESCTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
03:00 ONE CONTRIBUTION1331689880TC62,86,99,2700KWLHHICTCHINACTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
04:00 FORTUNE FREIGHTER8123.579101HC44,54LHCHUA VESAI GONCTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
04:30 HAIAN VIEW8.80171.9921440HA19,35,760KWLHHAI ANHONG KONGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
05:00 HOANG THIEN PHU 985.15793155LHBEN LAMDONG NAICTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
06:00 TRUNG HUY 5882.7079.803153LHVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG HUY
06:00 STAR FRONTIER814112254SK,STLHGREEN PORTCHINAVOSA HẢI PHÒNG.
06:30 YN5128026.9034.31LHDAMEN SCQUANG NINHCTY CP DONG TAU SONG CAM
08:00 BOHAI STAR6.60127.939143689,699LHNAM HAIHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 PHUC THAI7.60129.528272HC44,54LHCHUA VESAI GONCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
08:30 SITC QINGDAO7.50143.9012997.50689,BD2LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
10:00 THANH LIEM 095.3078.703234LHVAT CACHDONG NAICTY TNHH TM HIEU MINH
10:30 VIETSUN FORTUNE71177990HL 669,689LHCANG 128SAI GONCTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
11:00 TRUONG SON 263.3079.994555.60VCBEN LAMBEN KIEN CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11:30 VP ASPHALT 13.70983102HC28,46LHTHUONG LYTAIWANCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
12:00 THANG LONG GAS4.3095.304002689,699LHDAI HAICHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
12:30 HERON5.20116.926954.20TP2,3LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
13:00 WAN HAI 6139.60284.7071336TC62,86,99LHHICTVUNG TAUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
14:30 HIEP HUNG 955.3078.633230LHTU LONGDONG NAICTY TNHH VTB HUNG PHUC
20:00 JI RUN6.80134.108703689,BD2LHNAM HAICHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
20:30 GREAT LADY51187130.30689,BD2LHHAI LINHCHINACTY CPTM DUC THO
22:30 YM INTERACTION7.20172.7022033699,HA35,800KWLHNAM HAI DINH VUDA NANGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
22:30 PREMIER8.30143.8012473HA17,TP3LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
23:00 HOA YEN 02 (SB)5.2084.804085HC46LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
05:00 THANG LONG GAS4.9095.304002689,699SCEURO DINH VUDAI HAICTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:00 HERON5.40116.926954.20TP2,CL18BDEURO DINH VUEURO DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
10:00 PHU AN 3684.3092.255063HC45,47VCBEN LAMCANG CA HA LONGCTY TNHH DVHH MINH LONG
13:00 RESOLUTION7.90135.5010005699,HA19BDTAN CANG 189DINH VUSITC VIETNAM
15:30 BIENDONG FREIGHTER5.60124.817082HC34,43LHHON DAUTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
17:30 VIET HOANG 03 (SB)374.932801.60VCVAT CACHTLVCCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
23:00 RESOLUTION7.90135.5010005689,BD2BDDINH VUTAN CANG 189SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
01:30 GREAT DOLPHIN6.701157695689,699LHCHINA19 - 9CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
01:30 MINH ANH 01679.913826.80LHCHINANAM DINH VUCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
03:30 SOUL OF LUCK9168.0521519DT,HC34LHSINGAPORETAN VUHOI AN COMPANY LTD
04:30 KOTA GABUNG10.80222.9738887TC62,86,99,1100KWLHMALAYSIAHICTCN CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
05:30 YM INTERACTION7.20172.7022033HA35,699,800KWLHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
05:30 HAIAN ROSE7.60171.9921937HA17,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:00 VIET PHUC 05678.634166LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH HANG HAI VIET PHONG
07:30 KOTA JAYA7193.0324921HA35,TP3,1435HPLHSINGAPORENAM HAI DINH VUCN CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
07:30 MAKHA BHUM8.2017219822HA35,699LHTHAILANDNAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
08:00 VINAFCO 266.50121.357225HC44,54LHDA NANGCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
09:00 TIEN PHONG 032.5030.8085.10CTQUANG YENPTSC DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
09:30 POLAR STAR4.50110.1011642CL18,SKLHBANGLADESHEURO DINH VUCTY TNHH DVHH MINH LONG
09:30 RESOLUTION8.30135.5010005699,HA19LHCHINATAN CANG 189SITC VIETNAM
09:30 WAN HAI 2228.40172.1523805DT,43,34LHMALAYSIATAN VUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10:00 JI RUN7.70134.108703689,BD2LHCHINANAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:00 HEUNG-A HAIPHONG814112453SK,STLHHONG KONGGREEN PORTCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
11:30 ORA BHUM6.30121.908006HA19,689LHTHAILANDCANG 128VNT LOGISTICS HAI PHONG
12:00 TAN CANG A83.2030.5055.91LHTHAI BINHHICTCTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
12:00 INFINITY BLUE7.07127.1914252HC45,47LHHONG KONGHOANG DIEUVOSA HẢI PHÒNG.
13:30 VIETSUN CONFIDENT71177781HA18,689LHSAI GONCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
17:30 BLUE OCEAN 016.3096.724939.90HA17,699LHNGHI SONEURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
18:30 INTERASIA ENHANCE9.7018636831TC62,86LHSINGAPOREHICTCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
22:30 TRUONG SA 126 (SB)594.985199HC28,46LHLONG ANTU LONGCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
22:30 CUU LONG GAS4.8095.502999HC28,46LHTHAI BINHTHANG LONG GASCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
23:30 MILD JAZZ8.30147.9013276HA17,19LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
08:00 MINH DOAN 18 (SB)579.903716LHPHUC SONF0
03:00 PRT HOPE51890NM NOSCOF0
07:00 GIA BAO 26 (SB)2.6079.804594.51LHHAI DUONGCUA LO
09:00 A DONG 86 (SB)2.30690LHNAM DINHBEN KIEN
09:00 TRUONG HUNG 18 (SB)4.3079.943076LHBINH DUONGHAI DUONG
05:00 DIEN PHAT 685.80733067LHBACH DANGLONG AN
08:00 HAI NAM 08 (SB)2.5089.404779.30VCHAI DUONGCHINFON
06:00 MINH TIEN 88 (SB)4.7079.803655LHDA BACHUE
05:00 TRUNG THANH 1684.6069.851917LHGIA MINHLONG AN
04:00 ITASCO 01 (SB)5.40794626LHTRUONG ANNGHE AN
18:00 BINH MINH 39 (SB)2.6087.504713LHNGHE ANGIA DUC
11:00 TIEN DAT 362.50702258CTHAI DUONGQUANG NINH
12:00 THINH LONG 252.8078.633256LHHAI DUONGQUANG NINH
15:00 TRUONG NGUYEN 08 (SB)2.2088.955256VCHOP THANHDA BAC
19:00 HUNG DUNG 12 (SB)2.80790LHNGHE ANDIEN CONG
17:00 VIET THUAN 26 (SB)2651972LHNAM DINHDA BAC
23:59 AN BINH 99 (SB)2.2083.403568CTNGHE ANHAI DUONG
19:00 HAI NAM 08 (SB)2.5089.404779.30VCHAI DUONGCHINFON