cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15/08/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 PROSPER8.10119.168716.10TP2,HA17LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
00:30 REN JIAN 67.50182.8324066HA35,TP2LHDINH VUHONG KONGDVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
02:30 TAN CANG FOUNDATION7112.517040689,BD2LHCANG 128SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
03:00 XIN WEN ZHOU10255.1067052TC86,99,A8LHHICTCHINACONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
09:00 MSC BEIJING12324.80105034.70TC99,86,A8,28LHHICTCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:00 NASICO NAVIGATOR7.10134.317278HC43,45LHCHUA VECUA LOCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
11:00 BLUE OCEAN 024.5096.724936HC28,46LHVIET NHATNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
12:00 SUNNY CALLA7.5014111775SK,STLHGREEN PORTCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
12:30 ANNIE GAS 094.80105.923688CL15,18LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
14:00 FUJINGTONG 1863.6052.80LHCHUA VECHINACTY TNHH THUY CHI
14:00 PACIFIC EXPRESS8.10128.5311117HA17,DX1LHNAM HAIVUNG TAUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:30 LE CONG7.60182.6729109DT,36LHTAN VUSINGAPOREDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
14:30 WAN HAI 2238172.1523802K1,HC34,45LHTAN VUCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
14:30 MAKHA BHUM8.3017219822HA35,TP2LHNAM DINH VUCHINACONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
14:30 GREAT DOLPHIN51157695689,BD2LHHAI LINHCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:30 VIET PHUC 186.0579.803897LHTU LONGCAN THOCTY TNHH HANG HAI VIET PHONG
16:30 DANUM 1688.8015416696689,699,BD2LHNAM HAI DINH VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
17:00 HIEP HUNG 955.4078.633230LHTU LONGDONG NAICTY TNHH VTB HUNG PHUC
17:30 LADY FELIZ4.80963451LHBEN GOTSINGAPORECTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
18:30 HAIAN TIME8161.8518055HA35,TP2LHHAI ANHONG KONGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
18:30 HONG CHANG SHENG7.90193.9029065HA35,TP2,3LHNAM DINH VUCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
18:30 KOTA NABIL8.70179.7025985K1,17,1225HPLHNAM HAI DINH VUCHINACN CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
20:30 TRUONG HAI STAR 37132.608015SK,DV9LHDINH VUCHU LAICTY TNHH VTB THILOGI
21:30 HAI NAM 683.20793038VCTHUONG LYHAI DUONGCTY TNHH HAI NAM
22:00 FUTURE OCEAN5127.6614514HC45,54LHCHUA VEQUY NHONCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
08:00 LADY FELIZ4.80963451CL15,18LHEURO DINH VUBEN GOTCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
11:30 HAI PENG3.8099.905475HC28,46LHVIET NHATHON DAUCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
12:00 TRUONG NGUYEN 18 (SB)3.6091.804557HC28,46VCTLVCVIET NHATCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 TRUONG HAI STAR 36132.608015699,BD2LHCANG 128DINH VUCTY TNHH VTB THILOGI
16:30 PHUONG NAM 98 (SB)4.5079.904783VCBEN LAMTU LONGCTY CP PHUONG NAM THINH VUONG
19:30 NAM KHANH 994.20793922VCBEN LAMTU LONGCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
23:30 VENUS GAS5.2099.923695CL15,18BDHAI LINHEURO DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
01:30 HAIAN TIME8.10161.8518055HA35,TP3LHDA NANGHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
03:30 TRUONG HAI STAR 36.50132.608015689,BD2LHQUANG NAMCANG 128CTY TNHH VTB THILOGI
06:00 FUTURE OCEAN6.60127.6614514HC45,54LHCHINACHUA VECTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 XIN YANG SHAN11.10263.2352242TC86,99,A8LHCHINAHICTCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
12:30 ARIANA A7.90215.3238117TC86,A8LHSINGAPOREHICTCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
13:30 TM-HAI HA PETRO6.201044813689,BD2LHNGHI SON19 - 9CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
13:30 AN PHU 166.1097.305645HA17,18LHNGHI SONEURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
13:30 PEGASUS PETA7.60145.7612217SK,STLHKOREAVIP GREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
15:00 TRUONG GIANG 86 (SB)2.5079.803354CTTHANH HOABEN LAMDOANH NGHIEP TU NHAN VAN TAI VA DICH VU THUONG MAI THANH DAT
15:30 VENUS GAS5.6099.923695CL15,18LHVUNG TAUHAI LINHCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
16:00 JIN AO10.80189.9056903.40QNTAIWANHA LONGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
16:00 RUN LONG7.50127.909157689,699LHCHINANAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 NAM VIET 18 (SB)2.20773114VCHAI DUONGBEN LAMCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
17:00 TRUNG HUY 1684.7079.803199.10LHDONG THAPTIEN MANHCTY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG HUY
17:30 SITC LIANYUNGANG8.8014312716689,BD2LHCHINATAN CANG 189SITC VIETNAM
17:30 BAL STAR6.70127.909164HA18,TP2LHCHINANAM HAI DINH VUCTY CPTM DUC THO
19:30 EVER CANDID8.60171.9022383DV6,HA19LHHONG KONGVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19:30 SAN LORENZO8.9017221454K1,HC36,800KWLHSINGAPORETAN VUCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
19:30 METHI BHUM7.8513711655HA18,TP2LHMALAYSIAMPC PORTVNT LOGISTICS HAI PHONG
20:00 HANSA COBURG8.50175.5723451SK,ST,DV9,900KWLHHONG KONGGREEN PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
21:30 VICTORY VOYAGER914715231689,699LHCHINAMPC PORTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
23:30 WAN HAI 1617.50159.5917738K1,HC34LHHONG KONGTAN VUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
23:30 ASIATIC BAY7.53149.6012690HC34,36,1074HPLHMALAYSIATAN VUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
15:00 MINH HIEU 59 (SB)3.70790LHQUANG NAMHAI DUONG
08:30 ISTAR 25 (SB)4.4069.862189LHPHUC SONQUY NHON
13:00 DUY PHAT 255.30692424LHPHUC SONCAM RANH
15:00 HONG DUONG 184.20752700LHCHINFONKY HA
17:00 HIEP HUNG 895.1079.803148.20LHBINH THUANHAI DUONG
15:00 TRUONG THANH 168 (SB)3.8073.902376LHHOANG THACHQUY NHON
16:00 QUANG ANH 18 (SB)3.7059.501807.80LHHOANG THACHHON KHOI
16:00 HOANG THIEN PHU 885.3074.363052.60LHDIEN CONGLONG AN
17:30 HAI DUONG 89 (SB)2.4079.952692VCBEN KIENGIA DUC